20 July 2009

10 AnUgeRaH ILLahi


Apabila seseorang telah dianugerahi
sepuluh anugerah Ilahi,
Sungguh ia telah dilindungi dari malapetaka
yang menyelimuti, dan termasuk hamba yang dekat dengan Sang Ilahi,
serta memperoleh penghargaan sebagai “orang suci”.
Pertama, kejujuran abadi disertai ketulusan hati,
Kedua, kesabaran sempurna yang disertai rasa syukur sepanjang masa,
Ketiga, kondisi fakir disertai sikap zuhud,
Keempat, tafakkur tentang makhluk disertai lapar yang mengetuk,
Kelima, kegelisahan jiwa disertai ketakwaan,
Keenam, Kesungguhan hati disertai sifat rendah hati,
Ketujuh, Ramah tamah disertai sayang penuh kasih,
Kedelapan, cinta sejati disertai mawas diri,
Kesembilan, ilmu manfaat diserati kemauan berbuat,
Kesepuluh, iman yang teguh disertai akal yang kukuh..

(Abu Bakar Shiddik r.a.)

Dari Mutiara Berserak, Ibnu Hajar Al-Atsqalani

No comments: